МАРУДА – Малки неща, пълни с доброта!

МАРУДА – Малки неща, пълни с доброта!

0

Вашата количка

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ включва (1) Общи условия или условията на ползване на електронен магазин с домейн www.maruda.bg, които уреждат правилата за използването на www.maruda.bg, както и (2) Договор за покупко-продажба през електронен магазин www.maruda.bg. между „МАРУДА“ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Настоящият документ съдържа цялата изискуема информация съгласно разпоредбите на чл.47 от Закона за защита на потребителите, във връзка със сключване на договор от разстояние или договор извън търговския обект.

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15
  тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите
  Адрес: гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
  тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22
  Email: info@kzp.bg
  Уеб сайт: www.kzp.bg

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по смисъла на Закона за електронната търговия, между доставчика на услуги на информационното общество „МАРУДА“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 206616136, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 124, ап. 5, тел. за контакт +359887617991 и електронна поща: office@maruda.bg, наричано по-долу за краткост „МАРУДА“ от една страна и от друга страна Получателят/те на услуги, наричан/и „ПОТРЕБИТЕЛ/И“, които услуги се предоставят чрез домейн www.maruda.bg, наричан по-долу за краткост сайт или електронен магазин.
2. Тези Общи условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, като с натискане (кликване) на всеки обект, линк или бутон на сайта www.maruda.bg, включително и линка с настоящите Общи условия, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
3. Посредством електронен магазин www.maruda.bg, МАРУДА предоставя информация и възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка посредством куриер, на широк асортимент продукти, чиито основни характеристики, включително описание, материали, цена и др., могат да бъдат намерени в индивидуалните им профили.
4. Всички условия, свързани с достъпа и използването на този сайт от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, се уреждат от законите на Република България и от разпоредбите на настоящите Общи условия и всеки спор, относно използването на сайта, ще се разрешава изключително от българските съдилища.
5. Общите условия и съдържанието на сайта могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие, като тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.

III. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Поръчките могат да бъдат извършвани посредством една от двете опции:

 • като „РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“, черз регистрация на профил или
 • като „ГОСТ“.

6. Регистрацията на профил от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е доброволна и безплатна. Регистрацията дава възможност да бъде предоставена необходимата, за успешно пазаруване и доставка, информация. При регистрация на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни регистрационната форма, посочвайки лични данни, както следва: име, фамилия, адрес, телефон и e-mail, когато е физическо лице или данни за фирма и адрес за доставка, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е юридическо лице. Задължително се попълва парола за достъп до профила и се поставя отметка, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен и приема условията за поверителност на данните. Натискайки бутон „Продължете“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ завършва регистрацията си, като едновременно с това извършва и електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
7. След успешна регистрация, на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предоставя възможност да промени адреса си за доставка, както и личните си данни. Регистрацията на профил носи и други допълнителни ползи, които са публикувани в съответния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефон.

IV. ПОРЪЧКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ.

9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поръчва всички продукти, предлагани от електронен магазин www. maruda.bg.
10. При извършване на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере вида и броя на продуктите, начина на плащане и начина за доставка, според предложените на сайта опции.

11. Поръчка по и-мейл

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръча по e-mail, като изпрати поръчката си на office@maruda.bg . Поръчката трябва да съдържа следните данни – име и фамилия на лице за контакт, адрес за доставка и телефон, начин на плащане, както и данни за продуктите – име и брой, които поръчва. След приемане на поръчката, служител на МАРУДА изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за приетата поръчка на предоставен от него e-mail, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпрати писменото си съгласие за приемане на предложението.

12. Онлайн поръчка

 • Поръчките могат да бъдат извършвани посредством една от двете опции: като „РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“ или като „ГОСТ“. При поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва основните данни според дадените в сайта опции. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, не обвързва МАРУДА със задължението за изпълнение на поръчката и доставката й.
 • Избират се желаните продукти, количеството и се натиска бутона „КУПИ“. Чрез натискане на бутона „Купи“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (ПОТРЕБИТЕЛЯТ) и МАРУДА, в съответствие с условията на настоящия документ, условията и правилата на Закона за защита на потребителите.
 • Избраните продукти се добавят в „Кошницата“.
 • Попълват се данните за доставка и фактура/стокова разписка, избира се начина на доставка и начин на плащане. ПОТРЕБИТЕЛ, който притежава купон и/или ваучер, може да въведе кодовете им, за да получи преференцията, която те му предоставят.

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да прочете и приеме Общите условия и Условията за Поверителност на данните, като постави отметка в съотвените полета, намиращи се в меню „Кощница“, страница „Плащам“.
14. Всяка поръчка на продукт през системата на www.maruda.bg е свързана със задължение за плащане.
15. Указаните цени на продуктите, поместени на www.maruda.bg, са крайни цени за ПОТРЕБИТЕЛЯ, за 1 брой, в български лева. В цената на продукта не се включва цена за доставка.
16. Начините на плащане достъпни на сайта са: плащане в брой при доставка (наложен платеж/пощенски паричен превод) и банков превод.
17. При заплащане в брой с наложен платеж/пощенски паричен превод на поръчаните и доставени продукти, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати пълната стойност съгласно потвърдената поръчка, в момента на доставката, като дължимата сума се заплаща на представител на куриерската фирма, извършваща доставката на поръчаните продукти.
18. При заплащане по банков път, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща сума, равна на стойността на поръчените продукти по банковата сметка на МАРУДА и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, МАРУДА изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

Плащането по банков път се извършва по следната банкова сметка:
МАРУДА ЕООД
ЕИК: 206616136
Банка: Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG17STSA93000028329119

19. За извършеното плащане, МАРУДА издава фактура/стокова разписка за закупените продукти. Фактурата/стоковата разписка може да бъде получена на указания от ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail в .pdf формат или заедно със стоката, при доставка.
20. МАРУДА си запазва правото да извършва промени в данните и условията за поръчка и покупка без предизвестие.

V. ДОСТАВКА

Доставките се извършват на територията на Република България, от куриерска фирма наета от МАРУДА. Услугата по доставката се извършва от куриерска фирма „СПИДИ“ ООД.

21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере една от двете опции за доставка: доставка до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ или доставка до офис на „СПИДИ“ ООД.
22. При доставка до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме поръчаните продукти. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера, до поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
23. Доставка до адрес се извършва с куриер от понеделник до петък между 9.00 и 17.00 часа, (събота до 14.00 часа.). Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.
24. Стандартният срок за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. МАРУДА не носи отговорност за забавена над тези дни пратка, по вина на куриерската фирма.
25. Поръчки, регистрирани след 15.00 ч. в работни дни, се подготвят на следващия работен ден. Всички поръчки от събота и неделя се обработват в понеделник.
26. ПРАТКАТА се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ, направил поръчката лично или в негово отсъствие на лице, което се е задължило пред куриера да му я предаде. Това обстоятелство се отбелязва върху товарителницата.
27. Разходите за доставка се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като цената зависи от неговото местоположение и от избраната опция за доставка.
28. При поръчка на обща стойност над 100.00лв. (сто лева), стойността на доставката е за сметка на МАРУДА.
29. МАРУДА или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
30. МАРУДА може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са достъпни.
31. След предаване на стоката на куриер, всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
32. При посочен неверен адрес, телефон, лице за контакти, както и всички други обстоятелства, за които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са били длъжни да сторят необходимото, с оглед възможността стоката да бъде доставена и при последваща невъзможност стоката да бъде реално доставена, МАРУДА се освобождава от задълженията си, произтичащи от поръчката и доставката на стоката.
33. При доставката на продуктите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва и получава копие от придружаващите документи по доставката – товарителница от съответният куриер. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ осигуряват реален достъп и възможност за получаване на поръчаните продукти.
34. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал опцията – доставка до офис на СПИДИ, но в срока за получаване не се е явил в офиса на куриерската фирма и пратката се е върнала обратно в офиса на МАРУДА, същият се добавя в списък на клиентите с нисък рейтинг и достъпът му до предоставяните от МАРУДА услуги се ограничава.

VI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНА СУМА

35. На основание чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, в 14 (четиринадесет) дневен срок от доставката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка (сключения договор), като върне поръчаната стока при следните условия:

  • 35.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително да информира МАРУДА на следната електронна поща: office@maruda.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне закупените продукти. Продуктите могат да бъдат върнати единствено на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 124, ап. 5.
  • 35.2. Продуктите да са в оригиналната си опаковка и опаковката да не е разпечатана, вкл. да не е отлепвана;
  • 35.3. Върху продуктите да няма следи от употреба, да не е нарушен вида им, да няма зацапване върху опаковката.
  • 35.4. Отказаните продукти да бъдат придружени с доказателство за покупката – товарителница от куриер или фактура/стокова разписка.

36. Всички транспортни и други разходи по връщането на продуктите, са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До момента на обратното предаване на продуктите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на МАРУДА, рискът от случайното й погиване или повреждане, се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, МАРУДА се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от връщането на стоката. Сумата за доставка не се възстановява.
37. Не се възстановяват суми за продукти, върнати след 14-я ден от получаването им от ПОТРЕБИТЕЛЯ, повредени, използвани продукти или такива с нарушена опаковка.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации на продукти закупени от МАРУДА, се извършват по реда и при условията на чл. 122 и следващите, от Закона за защита на потребителите.

38. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация при констатирани дефекти на продукта и при несъответствие между обявените на сайта продукти и доставените, изразяващо се в: разлика във вида на доставения продукт и/или в цената.
39. Предявяването на рекламацията се извършва в писмен вид, чрез попълване на формуляр за рекламация, който следва да се изпрати на електронна поща: office@maruda.bg. Данните за формуляра за рекламация задължително съдържат:

 • име и фамилия на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • адрес и телефон за контакт;
 • № и дата на поръчката;
 • дата на получаване от куриер;
 • номер на документ удостоверяващ покупката (касов бон/фактура/стокова разписка);
 • предмета на рекламацията;
 • размера на претендираната сума;
 • предпочитания от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на удовлетворяване на рекламацията;
 • банкова сметка, за възстановяване на дължимите суми.

40. При предявяване на рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни по свой избор една от слените претенции:

 • Връщане на продукта и възстановяване на заплатената сума:
  МАРУДА възстановява сумата (невключваща транспорта), по предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предявил рекламацията. В тази хипотеза, договорът между МАРУДА и ПОТРЕБТЕЛЯ се разваля. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 • Замяна на продукта с друг, съответстващ на договореното:
  МАРУДА заменя рекламирания продукт с нов, в срок до 14 дни от датата на доставката. Ако продуктът, който е избран за замяна, вече не е наличен и се налага избор на друг, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има срок от 30 дни да посочи вида. След изтичането на този срок, на клиента ще бъде върнат първоначално заплатения от него продукт.

41. В обратно изпратената пратка към МАРУДА, освен оригиналът на формуляра за връщане на закупения продукт, трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (касов бон, фактура/стокова разписка). Задължително условие е, закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани/разпечатвани.
42. Продуктът може да бъде върнат в офиса на МАРУДА, чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат. След получаване на върнатия продукт и прегледа му (информация за което ще бъде изпратена по e-mail на ПОТРЕБИТЕЛЯ), стойността без транспортните разходи се възстановява, по посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ банкова сметка.
43. Продукт, чиято рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратен след срока по ЗЗП, ако не е придружена с касов бон/фактура/стокова разписка, ако е разопакован) ще бъде изпратен обратно на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за негова сметка.
44. При предявяване на рекламация, МАРУДА задължително я описва в регистъра, като на ПОТРЕБИТЕЛЯ се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
45. Когато МАРУДА удовлетвори рекламация, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VIII. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

46. МАРУДА се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на електронен магазин www.maruda.bg. Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни, се администрират изцяло от „МАРУДА“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 206616136, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 124, ап. 5, тел. за контакт +359899596306 и електронна поща: office@maruda.bg, което дружество е администратор на лични данни.

47. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:

 • Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола. Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от МАРУДА и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на maruda.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща office@maruda.bg.
 • Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми, с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на maruda.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща office@maruda.bg.
 • Други данни – освен посочената по-горе информация, МАРУДА събира информация индиректно, чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.

48. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно МАРУДА, при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.
49. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват МАРУДА за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.
50. МАРУДА може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начн не се предоставят на трети лица. МАРУДА не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
51. МАРУДА може да предостави лични данни само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията, с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

IX. ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛЖИМА ГРИЖА. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

52. МАРУДА се задължава да спазва договореностите с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с дължимата грижа.
53. МАРУДА си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните продукти.
54. Използването на сайта, както и действията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ предприема във връзка с това, са изцяло отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
55. Сайтът maruda.bg се оперира от МАРУДА във вида, в който е представен. В тази връзка, при никакви обстоятелства нито МАРУДА ЕООД, нито неговите служители, доставчици и/или други трети лица, участвали в създаването на сайта, не носят отговорност за каквито и да било щети (в т.ч., но не само преки, косвени, наказателни, специални, предизвикани и/или последващи вреди, щети от пропуснати ползи и др.), причинени по какъвто и да било начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми).
56. МАРУДА не отговаря за неизпълнението на което и да е свое задължение, произтичащо от настоящите Общи условия, когато това неизпълнение е причинено от непреодолима сила или друга причина, в т.ч. но не изчерпателно- злоумишлени действия, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и всички други обстоятелства, които са извън пределите и възможностите на МАРУДА. Докато трае непреодолимата сила, а също така и всички други обстоятелства посочени по-горе, изпълнението на задълженията на МАРУДА и на свързаните с тях насрещни задължения, се спира.

Х. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

57. При използването на услугите предлагани от електронен магазин maruda.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържание, материали и ресурси, които са обект на авторско право или на други права на интелектуална собственост на МАРУДА или на лица, предоставили такива права на МАРУДА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието, с оглед ползването му за лични нужди, в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на електронен магазин maruda.bg.
58. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на maruda.bg нямат право да копират, разпространяват и/или ползват текстове и изображения от сайта, без изричното писмено съгласие на МАРУДА.
59. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на maruda.bg, или споделяне на същите в социалните мрежи, е задължително упоменаването на електронния магазин, като източник.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

60. Промени в настоящите Общи условия могат да се извършват от МАРУДА, както с цел повишаване качеството на предоставяните услуги и/или въвеждането на нови такива, така и поради настъпили изменения в българското законодателство.
61. При извършване на промени в Общите условия, МАРУДА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ извършените промени чрез публикуването им на страницата на maruda.bg.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

62. Настоящите общи условия и договорът, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и МАРУДА се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на maruda.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

63. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия, няма да води до недействителност на целия договор.
64. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор за покупко-продажба между ПОТРЕБИТЕЛЯ и МАРУДА, се прилагат законите на Република България.
65. Всички спорове между страните във връзка с настоящите Общи условия, ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.